пʼятницю, 2 вересня 2022 р.

 Інформація для батьків.

Основним декларативним актом в сфері прав дитини є Декларація прав дитини, прийнята 20 листопада 1959 року Генеральною Асамблеєю ООН. У Декларації передбачено 10 принципів прав дитини:

 • Заборона дискримінації дітей. Всі діти рівні у своїх правах.

 • Забезпечення дитини спеціальним захистом, надання умов для розвитку, створення умов для найкращої реалізації інтересів дитини.

 • Право на ім'я та громадянство.

 • Право на здорове зростання і розвиток, належне харчування, житло, розваги і медичне обслуговування.

 • Дитині, яка є особливою у фізичному, психічному або соціальному відношенні, повинні забезпечуватися спеціальні режим, освіта і піклування, необхідні з огляду на її особливий стан.

 • Право зростати під опікою і відповідальністю своїх батьків і в усякому разі в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості.

 • Право на отримання освіти, яка має бути безкоштовною і обов'язковою.

 • Дитина повинна за всіх обставин бути серед тих, хто першим одержує захист і допомогу.

 • Дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації.

 • Дитина повинна виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між народами, миру і загального братерства, а також в повній свідомості, що її енергія та здібності мають бути присвячені служінню на користь інших людей.

Відповідно до ст. 19 Конвенції про права дитини, ст. 28,51,52,53, Конституції  України, ст. 3,22,59 ,60 Закону України про освіту, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, ст. 141, 150,151,152,153,155,164 Сімейного Кодексу України, ст. 10  Закону України про охорону  дитинства  мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти: 

 • Допомогати дитині переживати кризові ситуації, тривоги, пов’язані з бойовими діями!               Бути для дитини прикладом впевненості!! Завжди шукати можливість для позитивних емоцій!!!

 • Забезпечити постійне відвідування навчальних занять (уроків он-лайн чи відвідування школи) та виконання завдань дитиною. 

 • Забезпечити наявність шкільного приладдя у дитини ; при навчанні у школі не приносимо до школи зайвих небезпечних речей! (звичайні та електронні сигарети, складний ніж, петарди, тощо……..)

 • Забезпечити виконання  розпорядку дня  дитиною на період навчання он-лайн (вранці до першого уроку дитина повинна привести себе у порядок, поснідати…); при навчанні оф - лайн у школі (не запізнюємося! Не виходимо на перервах за територію школи, виконуємо Єдині вимоги до учасників навчально-виховного процесу) у 

 • Підтримувати зв’язок з вчителем, бути присутнім на батьківських зборах он-лайн чи у школі, цікавитись шкільним життям дитини;

 • Забезпечити проходження щорічного профілактичного медичного обстеження (проба Руфьє)

 • Вчити дитину працювати у колективі різних дітей;

 • Подбати про позашкільний творчій  розвиток дитини (гуртки, секції…..);

 • Будь яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується законом. Відповідно до Закону  «Про попередження насильства в сім’ї» забороняються  будь які види жорстокого поводження з дитиною.

 • Пільгове харчування; Пільгове оздоровлення звертатися до соціального педагога Головань Олени Павлівни  0994704142.                                                                       


2 роки з найжахливішого ранку країни!

  ДЯКУЄМО ЗСУ за можливість жити 🇺🇦 Рівно 2 роки з найжахливішого ранку кожного українця. Моменту, коли вся країна прокинулася від сирен т...